Když se Česká republika v roce 2004 stala členem Evropské Unie, otevřely se pro občany naší země možnosti více se sblížit s dalšími členskými státy, objevovat nové kultury, zvyky či tradice a poznávat každodenní život v ostatních zemích. Díky Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (NAEP) dostaly i školy příležitost lépe poznat členské země EU, a to díky spolupráci formou projektů se školami v zahraničí. Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Projekt se zaměřuje na pedagogické záležitosti a na rozvoj školy. Zapojuje učitele, žáky a administrativní pracovníky. Comenius projekty partnerství škol pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií). A v neposlední řadě podporovat jazykové vzdělávání v kontextu jazykové různorodosti v Evropě. Téma projektu, na jakém školy pracují, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s partnery. Umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie, prevence proti násilí na školách, integrace žáků z etnických skupin do vyučování, vývoj nových učebních metod a pomůcek, zlepšení dovednosti žáků a jejich uplatnění na trhu práce – to je jen několik tematických oblastí, na kterých mohou školy pracovat. V roce 2009 také naše Odborné učiliště v Kelči získalo grant od NAEP a žáci a pedagogové se připojili k projektu COMENIUS. Tím započala naše spolupráce se školami z německého Waiblingenu, maďarské Baje a slovenského Ladce. Již ve školním roce 2009/2010 proběhla první část projektu. Naše škola navštívila ve dnech 11. 4. až 16. 4. 2010 německý Waiblingen. Hlavním úkolem celé akce bylo postavit na zahradnické výstavě vrbovou zelenou učebnu, na které spolupracovali žáci ze všech zúčastněných škol. Pro žáky byl připraven i doprovodný program. Dalším místem setkání měla být Kelč. V říjnu 2010 navštívily partnerské školy ze zahraničí i naši školu. Studenti zahraničních škol u nás strávili příjemný týden.Hlavním cílem návštěvy bylo společně postavit v areálu naší školy venkovní učebnu. Vzhledem k tomu, že práce nám šla dobře od ruky, zvládli jsme i zkrášlit okolí této učebny. Pro žáky a pedagogy partnerských škol byl připraven i bohatý doprovodný program. Seznámili se s životem a krásami Kelče a poznali zajímavosti nejbližšího okolí – ZOO Lešná, Hostýn, Pustevny, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Kopřivnice, Štramberk… Nyní se těšíme na setkání v maďarské Baji a slovenském Ladce.

Foto z německého Waiblingenu


Foto z naší školy Kelč

Slovenská republika má v zastoupení tohoto projektu Odborné učiliště internátní v Ladcích. 1.května 2011 naše 16 – ti členná skupina odjela do Ladců. Stejně jako u nás, i zde žáci ze 4 zemí EU stavěli venkovní třídu. Také jsme se všichni účastnili zajímavých doprovodných akcí. Při náročném výstupu jsme zdolali Suľovské skály, dále jsme navštívili město Trenčín a Trenčianský hrad, Trenčianské Teplice, Čičmany ( něco jako u nás Rožnovský skanzen ). Zhlédli jsme také nádherný betlém v Rajecké Lesné. Nechyběla ani ZOO a zámek v Bojnicích.

Foto ze slovenské  školy Ladce

O měsíc později, 29. června 2011, jsme odjeli na týdenní pobyt do Maďarska – města Baje, jen 25 km od Srbsko – Chorvatských hranic. Zde žáci v rámci pracovní činnosti natírali tamní školní oplocení. Baja byla poslední zastávkou zmiňovaného projektu Comenius. Navštívila ji 11 – ti členná skupina žáků a pedagogů z naší školy. Všichni jsme měli možnost poznat život a kulturu maďarského národa. Dorozumět se bylo velmi obtížné, ale i tak jsme si odnesli spoustu krásných zážitků – například 5 km dlouhou plavbu po Dunaji na dračích lodích nebo jízdu na horské bobové dráze ve Středisku extrémních sportů v Pésci. Také jsme navštívili Segedinskou ZOO a velké termální centrum ve městě Mórahalom. Baja je pěkné historické město, i zde jsme ochutnali některé místní speciality, zahráli si bowling a jen velmi neradi jsme odjížděli domů.

Foto z maďarské školy Baja