Příspěvek ZK“
Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

Tak jako každý rok i v kalendářním roce 2018 jsme v rámci Minimálního preventivního programu Odborného učiliště Kelč připravili projekt tentokrát s příznačným názvem „(NE)závislosti“ a současně požádali o příspěvek Zlínského kraje z programu zaměřeného na prevenci rizikového chování na jeho realizaci. I v tomto roce nám byl náš projekt finančně podpořen!
Projekt „(NE)závislosti“ je zaměřen na volnočasové aktivity. Jeho cílem je ukázat žákům jiné možnosti využití volného času, než pod vlivem návykových látek a ostatních rizikových závislostí. V rámci projektu jsme, kromě besedy s EX-USEREM – abstinujícím alkoholikem a zážitkového programu s organizací KAPPA- HELP na téma drogy, připravili nejrůznější „ochutnávky“ volnočasových aktivit jako například večery s knihou, tvorbu pískových obrázků, akci tancem proti drogám a již tradiční třídenní pobyt žáků se sportovně preventivní tématikou.
Nedílnou součástí projektu je i vzdělávání pedagogických pracovníků na téma ,,Známe všechny závislosti?“, které je realizováno také organizací KAPPA- HELP.

 

„Příspěvek ZK“

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

 

            Tak jako každý rok i v kalendářním roce 2018 jsme v rámci Minimálního preventivního programu Odborného učiliště Kelč připravili projekt, tentokrát s příznačným názvem „(NE)závislosti“, a požádali o příspěvek Zlínského kraje z programu zaměřeného na prevenci rizikového chování. A opět (již po čtvrté!) byl náš projekt vybrán a finančně podpořen.

            Výše uvedený projekt byl zaměřen na volnočasové aktivity žáků a jeho cílem bylo ukázat i jiné využití volného času, než pod vlivem návykových látek či podobných rizikových závislostí. V uplynulých měsících již proběhly téměř všechny aktivity, které jsme si v rámci projektu naplánovaly. Tak např. jsme zorganizovali besedu s abstinujícím uživatelem drog, zrealizovali jsme několik večerů s knihou, na kterých si učitelé a vychovatelé společně s žáky předčítali vybrané knihy. Dále se uskutečnila řada rukodělných aktivit, kde mezi nejoblíbenější patřila výroba pískových obrázků. Společnost KAPPA-HELP, která se věnuje problematice závislostí, připravila pro žáky zážitkový program na téma ,,Drogy a jiné závislosti“ a pro pedagogické pracovníky školení s tématem ,,Známe všechny druhy závislostí?“, kde se učitelé a vychovatelé seznámili nejen s druhy závislostí, ale i možnou pomocí. V září se uskutečnil již tradiční a žáky velmi oblíbený třídenní Sportovně preventivní pobyt na Tesáku. Projekt pomalu končí a nás čeká již jen uzavření dlouhodobější aktivity, a to akce nazvané ,,Tancem proti drogám“, která vyvrcholí na přelomu listopadu a prosince. Na tuto akci si žáci pod vedením vychovatelů připravují různá taneční vystoupení, které předvedou před porotou, a ta pak vybere tři nejlepší k ocenění.

            Ocenění a dík si jistě zaslouží i kolegyně a kolegové, kteří se ve svém volném čase do aktivit projektu zapojili, a s nimiž se již nyní zamýšlím nad zaměřením následujícího kalendářního roku z pohledu prevence.

       Ing. Hana Tomková
  metodik prevence