Příspěvek ZK“
Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

Tak jako každý rok i v kalendářním roce 2018 jsme v rámci Minimálního preventivního programu Odborného učiliště Kelč připravili projekt tentokrát s příznačným názvem „(NE)závislosti“ a současně požádali o příspěvek Zlínského kraje z programu zaměřeného na prevenci rizikového chování na jeho realizaci. I v tomto roce nám byl náš projekt finančně podpořen!
Projekt „(NE)závislosti“ je zaměřen na volnočasové aktivity. Jeho cílem je ukázat žákům jiné možnosti využití volného času, než pod vlivem návykových látek a ostatních rizikových závislostí. V rámci projektu jsme, kromě besedy s EX-USEREM – abstinujícím alkoholikem a zážitkového programu s organizací KAPPA- HELP na téma drogy, připravili nejrůznější „ochutnávky“ volnočasových aktivit jako například večery s knihou, tvorbu pískových obrázků, akci tancem proti drogám a již tradiční třídenní pobyt žáků se sportovně preventivní tématikou.
Nedílnou součástí projektu je i vzdělávání pedagogických pracovníků na téma ,,Známe všechny závislosti?“, které je realizováno také organizací KAPPA- HELP.