„Příspěvek ZK“

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

 

V Minimálním preventivním programu školy se každý rok zaměřujeme na jednu stěžejní oblast rizikového chování. V tomto roce 2019 jsme vybrali problematiku poruch příjmu potravy a připravili projekt „Jsem FIT“. Již tradičně jsme požádali o příspěvek Zlínského kraje z programu zaměřeného na prevenci rizikového chování, opět jsme byli úspěšní a získali na realizaci projektu finanční dotaci.       

Prostřednictví aktivit projektu „Jsem FIT“ chceme motivovat žáky k přijetí odpovědnosti za své zdraví a informovat je o zásadách zdravého životního stylu. Za tímto účelem jsme připravili činnosti, které budou probíhat průběžně celý rok a jejichž prostřednictvím budeme žákům ukazovat možnosti změny či úpravy životosprávy a životního stylu. Jsou to například „(Z)važ si sám sebe“, kdy jsme žákům na úvod projektu nabídli možnost zjistit pomocí speciální váhy svou hmotnost (BMI index) a průběžně diskutovat o tom, co to znamená a jak tyto hodnoty ovlivnit. Pod názvem „Jak se dřít a nesedřít aneb cvičíme s ničím“ jsou ukázky zábavných pohybových aktivit a cvičení i bez nářadí, které lze realizovat kdekoliv, a všichni se již těší na akci „Vaříme zdravě a chutně“, kde žáci nejen zdravé pokrmy ochutnají, ale i sami připraví. Neoddělitelnou součástí projektu bude zážitkový program pro žáky realizovaný odborníky na danou problematiku s názvem ,,Chceme dobře vypadat“ a seminář na téma poruchy příjmu potravy pro pedagogické pracovníky.

Celý projekt vyvrcholí na podzim třídenním preventivně sportovním pobytem žáků na Tesáku, který je naplněn tematickými aktivitami a mezi našimi žáky velmi oblíben.

Ing. Hana Tomková
metodik prevence

Projekt „Jsem FIT“

 Na Odborném učilišti v Kelči probíhal po celý rok 2019 preventivní projekt ,,Jsem FIT“, který byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje a jehož cílem bylo motivovat žáky k přijetí odpovědnosti za své zdraví. V rámci tohoto projektu proběhlo několik aktivit, ať už pro žáky nebo pro pedagogy, které měly zúčastněné informovat o zásadách zdravého životního stylu jako základní normy pro vlastní život.

 Žáky jsme se snažili inspirovat prostřednictvím pestrých aktivit jako například: ,,(Z)važ si sám sebe“, kdy žáci zjišťovali svůj BMI index a diskutovali pak na téma ,,Co můžu změnit?“, zajímavé byly ukázky netradičních pohybových aktivit ,,Jak se dřít a nesedřít aneb cvičíme s ničím“, které lze realizovat kdekoliv. Velmi zdařilá byla i akce ,,Vaříme zdravě a chutně“, kde jsme s žáky připravovali méně známé pokrmy zdravé kuchyně.

 V teoretické části žáci absolvovali zážitkový program s odborníky ze společnosti KAPPA HELP na téma ,,Chceme dobře vypadat“, a součástí byl i seminář pro pedagogické pracovníky, který byl realizován stejnou společností a zaměřen na poruchy příjmu potravy.

 Jako každý rok i letos se v rámci tohoto preventivního projektu uskutečnil třídenní pobytový kurz pro 20 žáků 2. ročníků na chatě Čerňava na Tesáku. Celé tři dny jsme se věnovali aktivitám vedoucím nejen ke zdravému životnímu stylu, ale také k upevňování vztahů mezi spolužáky a třídními učiteli. Společný pobyt jsme zahájili dopoledne 25. září výšlapem po turistické značce z Rajnochovic na Tesák, a už po prvním kilometru bylo zřejmé, že naši žáci turistiku příliš neprovozují a pobyt v přírodě byl, k našemu údiv, pro většinu z nich něco, s čím nemají téměř žádné zkušenosti. Odpolední programy vždy připravili vedoucí kurzu a jejich náplní byly nejrůznější kolektivní a skupinové hry, které odpovídaly zaměření kurzu. K naší radosti se všichni bez výjimky s chutí a nadšením zapojovali. Druhý den jsme absolvovali turistickou vycházku po zelené značce na svatý Hostýn. Cesta byla dlouhá, ale zpestřena zábavnými aktivitami, počasí nám přálo a všichni byli úžasní. V podvečer proběhlo několik tvůrčích her, z nichž nejoblíbenější jsou každoročně Manekýni. Vylosované skupiny žáků byly tvůrčí, nápadití, a módní přehlídka byla na vysoké úrovni.   

 Součástí hodnocení projektu je i názor žáků, proto na konci pobytu vyplňovali evaluační dotazník. Z takto získaných údajů vyplynulo, že pro 95% žáků splnil pobyt jejich očekávání a 60% jich ohodnotilo celý kurz známkou 1. Což nás jako organizátory samozřejmě velmi těší! 

Ing. Hana Tomková
metodik prevence