„Příspěvek ZK“

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

 

V Minimálním preventivním programu školy se každý rok zaměřujeme na jednu stěžejní oblast rizikového chování. V tomto roce 2019 jsme vybrali problematiku poruch příjmu potravy a připravili projekt „Jsem FIT“. Již tradičně jsme požádali o příspěvek Zlínského kraje z programu zaměřeného na prevenci rizikového chování, opět jsme byli úspěšní a získali na realizaci projektu finanční dotaci.       

Prostřednictví aktivit projektu „Jsem FIT“ chceme motivovat žáky k přijetí odpovědnosti za své zdraví a informovat je o zásadách zdravého životního stylu. Za tímto účelem jsme připravili činnosti, které budou probíhat průběžně celý rok a jejichž prostřednictvím budeme žákům ukazovat možnosti změny či úpravy životosprávy a životního stylu. Jsou to například „(Z)važ si sám sebe“, kdy jsme žákům na úvod projektu nabídli možnost zjistit pomocí speciální váhy svou hmotnost (BMI index) a průběžně diskutovat o tom, co to znamená a jak tyto hodnoty ovlivnit. Pod názvem „Jak se dřít a nesedřít aneb cvičíme s ničím“ jsou ukázky zábavných pohybových aktivit a cvičení i bez nářadí, které lze realizovat kdekoliv, a všichni se již těší na akci „Vaříme zdravě a chutně“, kde žáci nejen zdravé pokrmy ochutnají, ale i sami připraví. Neoddělitelnou součástí projektu bude zážitkový program pro žáky realizovaný odborníky na danou problematiku s názvem ,,Chceme dobře vypadat“ a seminář na téma poruchy příjmu potravy pro pedagogické pracovníky.

Celý projekt vyvrcholí na podzim třídenním preventivně sportovním pobytem žáků na Tesáku, který je naplněn tematickými aktivitami a mezi našimi žáky velmi oblíben.

 

                                                                                                                                                              Ing. Hana Tomková

                                                                                                                       metodik prevence