• Odborné učiliště Kelč se zapojilo do výzvy MŠMT ČR – EU peníze středním školám, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, která je financována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. V rámci této výzvy realizujeme od 30.6.2012 do 29.6.2014 projekt „Rozvoj handicapovaných žáků a ICT“, registrační číslo projektu je CZ.1.07/1.5.00/34.0736.
  • Jak již říká název projektu, zaměřili jsme se na klíčovou aktivitu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Výstupem této klíčové aktivity budou tzv. digitální učební materiály (DUM), které budou ověřovány při konkrétní výuce. Pro zkvalitnění vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce – vybavení nové PC učebny, notebooky, vizualizery atd.
  • Vytvořena sada DUMů pro obor Pečovatelské služby- oblast Základy pečovatelství pro žáky se SVP-MP. Zájemci o materiály se mohou kontaktovat s vedením školy.

 

  • Úspěšné ukončení dalšího projektu na OU KelčV rámci výzvy EU peníze středním školám realizovalo Odborné učiliště Kelč v letech 2012 – 2014 projekt „Rozvoj handicapovaných žáků a ICT“. Škola se zaměřila na klíčovou aktivitu III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

    Z prostředků projektu byla vybavena nová učebna 2 centrálními servery, 15 tenkými klienty, notebookem s dokovací stanicí, visualiserem a dataprojektorem. Současně byly dokovacími stanicemi a visualisery dovybaveny i další tři odborné učebny. V rámci rozvoje počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků dostalo 8 z nich k dispozici notebooky na tvorbu tzv. digitálních učebních materiálů (DUM).

    Do realizace projektu bylo přímo zapojeno 11 pracovníků, kteří se podíleli na tvorbě 240 digitálních učebních materiálů ve 12 kompletních sadách. Při práci na těchto materiálech jsme se v 10 sadách zaměřili na odborné předměty oborů zahradnické práce, pečovatelské služby, zednické práce a prodavačské práce s důrazem na propojení teoretické výuky s praxí – odborným výcvikem. Dvě sady DUMů přispěly ke zkvalitnění výuky anglického jazyka žáků s mentálním postižením. Všechny vytvořené materiály byly postupně ověřeny ve výuce, jsou pracovníky školy sdíleny na interní síti a veřejně přístupny na portále www.zlinskedumy.cz.

    Celý projekt nejen podpořil zvýšení kvality vzdělávání našich žáků a přispěl k dosažení plánovaného stavu sledovaných indikátorů nejen z pohledu technického vybavení, ale výrazně ovlivnil počítačovou gramotnost zúčastněných pedagogických pracovníků a vztah ostatních pracovníků k využívání interaktivní techniky v teoretické i praktické výuce.