Rozhodnutí ředitelky školy č. 1/2016

Ředitelka Odborného učiliště Kelč na základě § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že v oborech

23-51-E/01      Strojírenské práce – zaměření Zámečnické práce

41-52-E/01      Zahradnické práce

66-51-E/01      Prodavačské práce

75-41-E/01      Pečovatelské služby

36-67-E/01     Zednické práce

78-62-C/02     Praktická škola dvouletá

                                   

se přijímací zkoušky v přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 nekonají.

 

Více informací o přijímací řízení

 

Mgr. Renata Ryšková

ředitelka