Při podzimních měsících a prvních školních týdnech se žáci OU Kelč oboru zahradnické práce zúčastnili soutěže v podzimním aranžování. Při zahrádkářské výstavě v Tovačovském zámku byla vytvořena žáky odborných učilišť expozice v duchu barev dýní, podzimního listí a trvalek. Tomáš Patočka s Natálií Kretkovou, žáci  3. ročníku společně spolupracovali na  prostření slavnostního stolu pro teenagery s květinovou přízdobou a okrasnými dýněmi. I když se letos na předních místech neumístili, byli na svou práci pyšní.
Svoji expozici ještě zúročili na kelečském „Dýňobraní“ v KD 10. října. Tam jim také pomohli při aranžování žáci praktické školy s paní učitelkou Hankou Stromšíkovou a s paní asistentkou Dagmar Horákovou. Dále velký dík patří opět Natálií Kretkové za příkladnou práci na výzdobě před zámkem, která také patřila ke kelečskému dýňobraní. Zdárně jí sekundovali Tomáš Patočka a Danek Tuček. Podle ohlasu potěšili spoustu kolemjdoucích a z toho máme i my velkou radost.
Zapsala: Pavla Honešová