Do nového školního roku jsme vkročili rovnýma nohama do velkého množství podzimních činností. Hned druhý zářijový jsme se zúčastnili s žáky zahradnického oboru aranžerské soutěže pro odborná učiliště. Soutěž pořádal ČZS, se kterým spolupracujeme. Tentokrát se okresní zahrádkářská výstava konala v Oseku nad Bečvou.  Téma bylo „Kytice pro panímámu“ a „Slavnostní stůl pro panímámu“.  V zadání bylo v podmínkách použití dobového nádobí, lidová tématika, z rostlinného materiálu obilí, makovice, sušené květiny, látky, ubrusy. Jeden stůl žáci 3. ročníku, Sandra Matochová a Dominika Videcká, naaranžovali do valašského stylu s modrotiskem a hliněným nádobím s dobovou keramikou a druhý stůl Martin Hoch a Lenka Šmajstrlová zhotovili s plechového modrého nádobí. Kytky žáci zhotovili jednu z makovic a statice a druhá byla z obilí a také statice.   Letos byla ovšem velmi vysoká laťka a tak jsme se bohužel neumístili, ale i účast se počítá. Mnohokrát děkujeme paní Horákové Dáši, paní učitelce Černochové Zdence a paní Machačové Mileně, které nám zapůjčily vše potřebné k vytvoření výstavy.