Délka přípravy 2 roky
Určeno pro hochy a dívky
Podmínky pro přijetí splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení závěrečné vysvědčení
Popis oboru vzdělávání umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu jednoduchých cinností v oblastech praktického života