Délka přípravy 3 roky
Určeno pro hochy a dívky
Podmínky pro přijetí ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení závěrečná zkouška – výuční list
Popis oboru pečovatelské práce a práce u lůžka ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, provozní práce v provozech kuchyní a prádelen,při opravách prádla a úklidu, úkony pečovatelské služby v zařízeních s pečovatelskou službou, v ústavech sociální péče a v domácnostechimobilních občanů