Příloha příkazu ředitele č.7/2020 ze dne 2. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu

  • Pokračuje omezení provozu Odborného učiliště a pokračuje zákaz osobní přítomnost všech žáků ve škole včetně praktické školy dvouleté.

Teoretická výuka i výuka odborného výcviku bude i nadále probíhat distanční (vzdálenou) formou, která je pro žáky POVINNÁ každý školní den.

  • Výuka bude probíhat dle rozvrhu zveřejněného na webových stránkách a platného od 5. října 2020 (Příkaz ředitele č. 7/2020).

O případných změnách budou žáci informování prostřednictvím www stránek – www.oukelc.cz, školního facebooku nebo telefonicky třídními učiteli.

V Kelči 2. 11. 2020                        

Mgr. Renata Ryšková, v.r. ředitelka