Opravný termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – 2016

Ředitelka školy stanovila opravný termín závěrečných zkoušek 2016 pro obory:

 

23-51-E/01         Strojírenské práce

66-51-E/01         Prodavačské práce

 

Praktická část                          14. 9. – 15. 9. 2016        středa – čtvrtek

 

 Náhradní termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – 2016

 

Zkušební komise stanovila náhradní termín závěrečných zkoušek pro obory:

23-51-E/01         Strojírenské práce

41-52-E/01         Zahradnické práce

 

Písemná část                           13. 9. 2016                    úterý

Praktická část                          14. 9. – 15. 9. 2016        středa – čtvrtek

Ústní část                                22. 9. 2016                    čtvrtek

 

 

Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně nejpozději do 12. 8. 2016, zda chce opravnou nebo náhradní zkoušku v těchto termínech konat.

Mgr. Renata Ryšková                                                    V Kelči, 1. 7. 2016

ředitelka