Soutěž zahájil p. Lehnert a přivítal zúčastněné týmy z Odborného učiliště Hlučín a Střední školy Kroměříž, jejich pedagogický doprovod a vedení našeho učiliště. Seznámil žáky s kritérií soutěže, její organizaci a popřál žákům zdárné absolvování v této soutěži. Následně se žáci rozešli na stanovená pracoviště k plnění pěti zadaných úkolů soutěže–   vědomostní test s výpočty, znalostní test z BOZ, zdění na vápennou maltu (cihelné vazby), natažení a zahlazení strukturální omítky, stahování vlhčeného potěru na ploše 2 x 3 m. Po ukončení soutěže komise ve složení ze zástupců zúčastněných škol vyhodnotila výsledky.

1.  OU Kelč    155 b.

2. OU Hlučín 141 b.

3. Střední škola Kroměříž  121 b.

Slavnostní nástup k vyhlášení výsledků proběhlo v zednické třídě za přítomnosti paní ředitelky a jejího zástupce. Žákům byly předány diplomy a díky sponzorům i hodnotné věcné dary.

Žáci přistoupili k soutěži zodpovědně a zhostili se zadaných úkolů s plným nasazením a elánem.

Zapsal: Pajdla Antonín