Již tradičně začátkem druhého pololetí probíhají oborové soutěže našeho učiliště. Ze všech tří ročníků tohoto oboru prodavačské práce se zapojilo celkem 17 žáků. Učilištní oborová soutěž slouží k tomu, aby si žáci jednotlivých oborů vyzkoušeli svoji dovednost a získané znalosti. Z toho vyplývá, že soutěž byla v duchu teoretických vědomostí a praktických dovedností, ty si žáci osvojili v hodinách teoretického vyučování a odborného výcviku na  vybraných pracovištích.

Soutěž proběhla ve druhém únorovém týdnu na našem OU Kelč v pracovně prodavačů. V soutěži si naši žáci prověřili své znalosti a svou dovednost. První řadě byl vědomostní test a obrázkové schéma. Poté následovalo balení bonboniéry, kde byl stanovený časový limit a bodoval se samozřejmě vzhled. Soutěž pokračovala za pultem. Žáci jednotlivě předvedli vážení na váze a následně účtovali zboží jako připravený nákup na pokladně. Po ukončení nákupu museli žáci do určité peněžní hodnoty vrátit peníze. To vše se konalo pod dohledem oborové komise. Po sečtení všech bodů máme tyto výsledky:

 
  1. místo
  1. místo
  1. místo
1. ročník SIMONA ROZSÍVALOVÁ ALENA ŠPERLÍNOVÁ MARTINA TESAŘOVÁ
2. ročník ZDEŇKA KULICHOVÁ LINDA VOZNIČKOVÁ ERIKA RUSNYÁKOVÁ
3. ročník LADA KALUSOVÁ PETRA VOLKOVÁ PAVEL PLACHÝ

 

Tato soutěž určitě přispěla k tomu, aby se žáci i touto formou připravili na závěrečné zkoušky a zjistili jak a co by mohli ve své praktické dovednosti vylepšit. Výhercům byly předány věcné odměny a účastníkům drobná pozornost.

.