Oborová soutěž oboru pečovatelské práce se uskutečnila 24. února 2016 v pracovně pečovatelů OU Kelč. Této soutěže se zúčastnilo devět žáků ze všech tří ročníků. Po krátkém nástupu v jednotném pracovním oblečení začali žáci vyplňovat písemný test ze zdravovědy a technologie, po testech následoval obrázek, který žáci doplnili popisem. Následovala praktická část, která obsahovala otázky z první pomoci, stlaní lůžka na čas a vzhled, žehlení prádla. Žáci se během soutěže připravili malé občerstvení. Příprava pokrmů je taktéž součástí oboru pečovatelské práce. Doplňujícím úkolem bylo přišívání knoflíků a poutek.

Po celodenním zápolení a dobré náladě byli nakonec odbornou komisí vyhodnoceny tři místa:

1. místo:                      Kladoničová Tereza (1.ročník)

2. místo:                      Ivana Pernická (2.ročník)

3. místo:                      Nikol Haldová (2.ročník)

Touto soutěží si žáci vyzkoušeli teoretické i praktické znalosti a určitě tak přispěli k tomu, aby se touto formou připravili na závěrečné zkoušky. Objevili co a jak by mohli ve svém vzdělávání vylepšit. Vítězům byly předány věcné odměny a všem účastníkům drobná pozornost.

.