Školská rada Odborného učiliště Kelč 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonný zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel – Zlínský kraj, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá volební řád. Funkční období členů školské rady je tři roky a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Současná Školská rada, která pracuje při Odborném učilišti Kelč, získala svůj mandát v lednu 2015 a je tvořena třemi členy zvolenými:

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilým žákům  – pan Stanislav Pivoda
  • za pedagogické pracovníky OU Kelč                                    – Ing. Hana Tomková
  • za zřizovatele Zlínský kraj                                                      – Bc. Martina Schybolová, DiS.

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

PRVNÍ ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

 

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady pro zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Doplňující volby do školské rady proběhnou dne 25. 11. 2016 v 14:00 v sále na 2. poschodí hlavní budovy zámku.

Návrh kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků oznamte členům volební komise nejpozději do pátku 18. 11. 2016.

Součásti návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

Volební komise:

Ing. Vlastimil OREL

Jana HAVRANOVÁ

Upozornění:

Budou-li voliči vyzváni, mají povinnost prokázat před hlasování svou totožnost členům volební komise.

Mgr. Renata Ryšková

ředitelka

Volby do školské rady