Školní jídelna- informace

Způsob přihlašování ke stravování:

Žáci, kteří se chtějí  stravovat  ve školní jídelně, musí u vedoucí školního stravování vyplnit přihlášku, která bude platná po celou dobu studia. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazení do kategorie  podle věku, kterého dosáhnou v období právě probíhajícího školního roku  (1. 9. až 31.8.). První den neplánované nepřítomnosti se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava na tento den účtována sníženou sazbou (finanční normativ = cena surovin). Pokud strava nebude odhlášena ani další den, bude žákovi účtována  plná cena (finanční normativ + režie).

Tím ale nevzniká nárok na odběr stravy! Neodhlášená strava propadá.

 

Odhlašování stravování: tel 571 641 321

Odhlašování a přihlašování stravy lze provést osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny vždy den dopředu do 9:00 hodin. Je nutno vrátit stravenky za odhlášenou stravu! Neodhlášená strava propadá.

Platby za stravu a způsob platby:

–          Hotově u vedoucí školního stravování

–          Trvalým příkazem na účet školy

–          Převodním příkazem na bankovní účet školy

–          Složenkou

číslo účtu školního stravování 10006-1600104764/0600, variabilní symbol – osobní číslo žáka (u nových žáků sděleno při nástupu, nebo po telefonu)

Platba musí být provedena do konce předcházejícího měsíce před odběrem stravy

Na začátku školního roku může být platba provedena při nástupu žáka.

 

Platný stravovací normativ od 1.9.2017:

Věková kategorie 15 a více let

Ubytování         600 Kč

 

Snídaně – normativ je 11,00 až 17,00  Kč, u nás 12 Kč

Přesnídávka – normativ je 7,00 až 12,00 Kč, u nás 8 Kč

Oběd – normativ je 20,00 až 37,00 Kč, u nás 25 Kč

Svačina – normativ je 7,00 až 11,00 Kč, u nás 7 Kč

Večeře – normativ je 17,00 až 34,00 Kč, u nás 23 Kč

Celkem (celodenní) – normativ je 62,00 až 111,00 Kč, u nás 75 Kč

2. večeře – normativ je 9,00 až 16,00 Kč, u nás 11 Kč

 

Páteční strava zahrnuje snídani (12 Kč), přesnídávku (8 Kč) a oběd (25 Kč), celkem 45 Kč.

Režijní náklady pro kalendářní rok 2019 při neodhlášené stravě jsou 62,00 Kč.

Pitný režim je součástí stravovacího normativu.

 Označení alergenů

Dle směrnice č.1169/2011 EU a směrnice 2000/89 ES jsou stravovací zařízení od 13.12.2014 povinna u pokrmů označovat alergeny. U našeho stravovacího zařízení jsou alergeny vyznačeny na jídelních lístcích u jednotlivých chodů a je zde přiložen seznam alergenů.