Usnesení z členské schůze RS při OU v Kelči ze dne 23. 11. 2018

 • Členská schůze schvaluje:
 1. Nové členy do výboru Spolku rodičů a zaměstnanců školy při OU Kelč

–              Pajdlová Dana

–              Šmahlíková Hradilová Martina

–              Podbřecká Magda

–              Pivoda Stanislav

 1. Zprávu o hospodaření s finančními prostředky za uplynulý školní rok 2017/2018 ke dni 23. 11. 2018.
 2. Návrh finančního rozpočtu Spolku rodičů a zaměstnanců školy při OU Kelč na školní rok 2018/2019.
 3. Členský příspěvek pro školní rok 2018/2019 ve výši 100 Kč na žáka.
 • Členská schůze bere na vědomí:
 1. Zprávu ředitelky školy Mgr. Renaty Ryškové
 1. Zprávu revizní komise
 1. Zprávu Ing. Tomkové Hany o Preventivním programu školy na OU Kelč
 1. Zprávy o projektu „Ne – závislosti!“ a plánovaném projektu s pracovním názvem „Buď fit!“

Usnesení bylo jednohlasně přijato.

V Kelči dne 23. 11. 2018                                                                                               jednatel Spolku rodičů

                                                                                                                                              Honešová Pavla

Zápis ze schůze Spolku rodičů a zaměstnanců při OU Kelč ze dne 24. 11. 2017

 1. Navržení a schválení nového člena spolku – paní Kubalová Vlasta
 2. Zpráva členům spolku o hospodaření s finančními prostředky za uplynulý rok 2016 / 2017 ke dni 24. 11. 2017
 3. Revizní zpráva členům spolku o hospodaření s finančními prostředky za uplynulý rok 2016 / 2017 ke dni 24. 11. 2017
 4. Návrh finančního rozpočtu Spolku rodičů a zaměstnanců při OU Kelč na rok 2017 / 2018
 5. Návrh a schválení členského příspěvku na školní rok 2017 / 2018 ve výši 100,- na žáka
 6. Volby do školské rady
 7. Zpráva ředitelky školy Mgr. Renaty Ryškové
 8. Zpráva Ing. Tomkové Hany o preventivním programu školy a o projektech „Přesmosty“ a „Přeskrok“

 

Výbor Spolku rodičů a zaměstnanců při OU Kelč

Podbřecký Vlastislav                                      Předseda

Černochová Zdenka                                        Pokladník

Honešová Pavla                                              Jednatel

Ponížilová Alena                                             člen

Božáková Ilona                                               člen

 

Revizní komise

Božáková Ilona

Kubalová Vlasta

 

Usnesení z členské schůze RS při OU v Kelči ze dne 22.11.2013

 • Členská schůze schvaluje:
 1. Nového člena do výboru RS – paní Navrátilovou
 1. Zprávu o hospodaření s finančními prostředky za uplynulý školní rok 2012/2013 k 22.11.2013
 1. Návrh finančního rozpočtu RS na školní rok 2013/2014
 1. Členský příspěvek pro školní rok 2013/2014 ve výši 100 Kč na žáka
 • Členská schůze bere na vědomí:
 1. 1.      Zprávu ředitelky školy Mgr. Renaty Ryškové
 1. 2.      Zprávu revizní komise
 1. 3.      Zprávu p..Zdenky Černochové o Minimálním preventivním programu na OU

Usnesení bylo jednohlasně přijato.

V Kelči dne 22.11.2013
 • Usnesení se schůze konané dne 23. 11. 2012

Členská schůze schvaluje:

 1. Nové členy do výboru RS – paní Závorkovou Jaroslavu, paní Urbánkovou Lucii a pana Kroupu Josefa, z těchto členů nového člena do revizní komise – paní Urbánkovou Lucii a Závorkovou Jaroslavu, a předsedu celého RS pana Kroupu Josefa
 2. Zprávu o hospodaření s finančními prostředky za uplynulý školní rok 2011/2012 k 23.11.2012
 3. Návrh finančního rozpočtu RS na školní rok 2012/2013
 4. Členský příspěvek pro školní rok 2012/2013 ve výši 100 Kč na žáka

Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu ředitelky školy Mgr. Renaty Ryškové
 2. Zprávu revizní komise
 3. Zprávu p. Zdenky Černochové o minimálním preventivním programu na OU

 

    zapsala Pavla Honešová- jednatel RS