Zaměstnanci školy   

Pedagogičtí pracovníci 

Nepedagogičtí pracovníci


Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

RYŠKOVÁ Renata Mgr.

ředitelka školy

email: renata.ryskova@oukelc.cz

 

KOLAŘÍK René

zástupce ředitele

email: rene.kolarik@oukelc.cz

tel: 608 847 708

 

Ing. TOMKOVÁ Hana

vedoucí vychovatelka

učitelka odborných předmětů oboru zahradnické práce a všeobecně vzdělávacích předmětů

třídní učitelka 3. D,E

email: tomko.hana@seznam.cz, tel: 606 728 804

 

Učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů

Ing. OREL Vlastimil

učitel odborných předmětů oboru zahradnické práce a všeobecně vzdělávacích předmětů

email: vlastimil.orel@oukelc.cz, tel: 608 729 087

 

Mgr. CINDLER Jana

učitelka odborných předmětů oboru pečovatelské služby a všeobecně vzdělávacích předmětů

výchovný poradce, třídní učitelka 2. A, B, F

email: cindler@cmail.cz, tel: 733 733 732

 

Mgr. ŠATRANOVÁ Dana

učitelka odborných předmětů oboru pečovatelské služby

 

Mgr. ORLOVÁ Jaroslava

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

koordinátorka ICT, třídní učitelka 1.P

email: jarkao@seznam.cz, tel: 777 206 230

 

Mgr. STRAKA Josef

učitel odborných předmětů oboru prodavačské práce a zámečnické práce

třídní učitel 3.F

email: j.straka@post.cz, tel: 723 719 099

 

Ing. ČÍHAL Vlastimil

učitel odborných předmětů oboru zednické práce

email: vlastimil.cihal@seznam.cz, tel: 608 537 951

 

Bc. Rostislav Slanina 

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

email: slanina.r@seznam.cz, tel: 607 111 279

 

Mgr. Romana Kolibová

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

třídní učitelka 2.P

email: kolibova.r@seznam.cz, tel: 723 777 761

 

Učitelé odborného výcviku

HONEŠOVÁ Pavla

učitelka odborného výcviku oboru zahradnické práce

třídní učitelka 1.A, B

email: pavlahonesova@seznam.cz, tel: 778 470 906

 

MAŠLAŇ Libor

učitel odborného výcviku oboru zahradnické práce

email: maslanlibor@seznam.cz, tel: 775 141 786

 

JIŘÍČEK Antonín

učitel odborného výcviku oboru zahradnické práce

email: antonin.jiricek@seznam.cz, tel: 776 728 486

 

ČERNOCHOVÁ   Zdenka

učitelka odborného výcviku oboru pečovatelské služby

metodik prevence, třídní učitelka 3. A, B

email: zdenkacernochova@seznam.cz, tel: 775 370 230

 

DOČKALOVÁ Jaroslava

učitelka odborného výcviku oboru prodavačské práce

email: jarka.dockalova@centrum.cz, tel: 732 315 540

 

STROMŠÍKOVÁ Hana

učitelka odborného výcviku oboru prodavačské práce

třídní učitelka 1. F

email: hanka.stromsikova@seznam.cz, tel: 736 144 684

 

TRLIFAJ Vladimír

učitel odborného výcviku oboru zámečnické práce

email: vtrlifaj@seznam.cz, tel: 608 219 483

 

HAVRAN Vladimír

učitel odborného výcviku oboru zámečnické práce

email: havrankelc@seznam.cz

 

LEHNERT Radek              

učitel odborného výcviku oboru zednické práce

třídní učitel 1. D, E

email: lehnertr@email.cz, tel: 728 897 934

 

PAJDLA Antonín

učitel odborného výcviku oboru zednické práce

třídní učitel 2. D, E

email: tondapajdla@seznam.cz, tel: 723 769 606

 

HORÁKOVÁ Dáša          

email: dagmarhor@seznam.cz, tel: 776 152 002

asistentka pedagoga

 

Vychovatelé

Bc. GAJDOŠOVÁ Eva

email: evagajdosova@seznam.cz, tel: 737 317 161

 

HRABOVSKÝ Zdenek

tel: 775 169 310

 

VOZIHNOJOVÁ Věra

tel:776 282 361

 

JIŘÍČKOVÁ Zdenka

email: jirickova.z@centrum.cz, tel:776 124 651

 

PAVELKOVÁ Jarmila

email: jarkapavelkova@seznam.cz, tel: 776 126 104

Správní zaměstnanci

 

MACHAČOVÁ Hana

Ekonom

email: hana.machacova@oukelc.cz

 

HAVRANOVÁ Jana

Mzdová účetní

Email: jana.havranova@oukelc.cz

 

HERMANOVÁ Jitka

vedoucí jídelny

email: jitka.hermannova@oukelc.cz,

 

SRKALOVÁ Ludmila

kuchařka

 

LEHNERTOVÁ Jindřiška

kuchařka

 

VRAJOVÁ Markéta

uklízečka

 

POLOKOVÁ Milena

uklízečka

 

BAMBUCHOVÁ Irena

pracovnice v zahradě