A-PRŮVODNÍ-ZPRÁVA.pdf

B-SOUHRNNÁ-TECHNICKÁ-ZPRÁVA.pdf

C-ZJEDNODUŠENÝ-SITUAČNÍ-VÝKRES.pdf

D.1-PŮDORYS-PŘÍZEMÍ.pdf

D.2-I.POSCHODÍ.pdf

D.3-II.POSCHODÍ.pdf

D.4-I.SUTERÉN_POD-JIŽNÍM-KŘÍDLEM.pdf

D.5-II.SUTERÉN_POD-VÝCHODNÍM-KŘÍDLEM.pdf

D.6-PŘIDRUŽENÉ-OBJEKTY.pdf

D.7-ŘEZY.pdf

D.8-PŮDORYS-KROVU.pdf

D.9-SEVERNÍ-POHLED_P1.pdf