Odborné učiliště – tříleté učební obory

Pro absolventy speciálních škol a absolventy škol s poruchami učení.
Ukončení studia je závěrečnou zkouškou a výučním listem

Nabízíme různé učební obory více zde »

Zajišťujeme

  • Teoretické vyučování i odborný výcvik v oborech
  • Ubytování i stravování na internátě a ve školní jídelně
  • nadstandardně svářečský kurz (u vybraných oborů)
  • Odborný výcvik na smluvních pracovištích