V úterý dne 9. dubna 2013 v Baťově vile ve Zlíně za účasti představitelů rady Zlínského kraje proběhl již 10. ročník vyhodnocení preventivních programů na školách.

I v letošním školním roce bylo vybráno a oceněno sedmnáct škol z celkového počtu 79 těch nejkvalitnějších. Z rukou radního Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petra Navrátila převzala naše preventistka paní Zdenka Černochová a ředitelka školy Mgr. Renata Ryšková toto ocenění.

Smyslem preventivního programu na škole je vytvoření kvalitního sociálního klimatu, bezpečné školy pro žáky i pedagogické pracovníky, školy bez projevů rizikového chování a s přátelským prostředím.

Gratulujeme…