Prší. Přišlo ráno a prší. A přesto sedm statečných žáků počasí neodradilo od jarního výšlapu na Hostýn. V půl sedmé nás autobus dopravil do Bystřice
pod Hostýnem. V Bystřici jsme navštívili Základní školu Pod Dubíčkem. Přijetí kantory a žáky bylo velmi vřelé. Polovina účastníků totiž tuto školu navštěvovala, než nastoupila k nám na OU Kelč. Po krátké návštěvě, obohacené zpěvem jsme se vydali na zastávku autobusu směr Hostýn, neboť stále pršelo. Na Hostýně nás přivítala mlha a mrholení, uchýlili jsme se do poutního domu, kde nám byla k dispozici místnost, kde svačina a teplo pozvedla náladu. Náhle při pohledu z okna se nebe od dešťových mraků roztrhlo a ukázalo se sluníčko. Hned naše srdce pookřála a honem jsme vyrazili po krásách Hostýna. Bazilika nás přivítala svou vznešenou krásou a tichem. Další cesta pokračovala po schodech k Vodní kapli. Osvěžující pramen nás občerstvil svou výbornou chutí a návrat po schodech nás dovedl na zastávku, neboť cesta zpět byla dost kluzká a bahnitá. V čekárně na vlakovém nádraží jsme si do odjezdu vlaku zahráli karty. V půl jedné nás vlak už za krásného počasí přepravil do Kunovic. Abychom alespoň trochu splnili turistické radosti, vydali jsme pěšky naproti autobusu do Kelče. Spokojení před druhou hodinou dorazili do školy. 

Dohled a doprovod Hanka S. a Romana K.