Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 se pro žáky 1. ročníků uskuteční ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:oo v prostorách školy – učebnách Odborného učiliště Kelč. Zde budou žáci a jejich zákonní zástupci seznámeni se základními informacemi týkající se studia, s vedením OU Kelč, třídním učitelem, učiteli odborného výcviku – mistry a vychovateli, se kterými mohou projednat individuální požadavky týkající se vzdělávání a výchovy.

Žáci 1. ročníku budou potřebovat:

 • Vysvědčení z posledního ročníku ZŠ
 • 100,- Kč jako vratnou zálohu na vstupní čip
 • Žáci oboru zahradnické práce, pečovatelské služby, strojírenské práce a zednické práce výpis ze zdravotní dokumentace pediatra, který má žáka v péči – pro lékařskou prohlídku před zařazením do praktického vyučování, kterou zajišťuje poskytovatel pracovně lékařských služeb Odborného učiliště Kelč nebo firmy, kde žák koná odborný výcvik (vyhláška 79/2013, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách).
 • Žáci oboru prodavačské práce zdravotní průkaz
 • Žáci oboru pečovatelské služby zdravotní a očkovací průkaz
 • Visací zámek

Žáci 2. a 3. ročníků zahájí výuku 1. září 2015 v 7:oo v prostorách školy dle rozpisu vyvěšeném ve vchodu.

Žáci, kteří budou využívat internát, mají možnost se ubytovat buď ve středu 31. srpna od 19.00 do 21.00 hod, nebo ve čtvrtek 1. září po společném zahájení.

Ubytovaní žáci budou potřebovat:

 • Věci osobní hygieny
 • Hrnek
 • Přezůvky
 • Pyžamo sportovní oblečení a obuv
 • Visací zámek