Ve dnech 23. až 26. dubna probíhala jarní etapa Flóry Olomouc s podtitulem „Smyslů plná zahrada“. A jako každým rokem i letos se Zahradnický obor našeho Odborného učiliště Kelč podílel na zhotovení expozice v horním patře pavilonu „A“ ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Téma bylo propojené s podtitulem celé jarní Flóry a to „Smysl našich smyslů“. Příprava probíhala ve středu v dopoledních hodinách. Podíleli se na ní Alena Vránová – 1.ročník, Tomáš Patočka a Daniel Tuček z 2. ročníku. Expozice byla převážně zaměřena na rozdílnost tvarů a barev v přírodě. Aranžmá byly zhotoveny z přírodních materiálů. Chuť znázorňovala konvička s hrníčkem z mechu. Barevnost podtrhly různě barevné tulipány a vůni hyacinty. Hmat a pocit ranní rosy v čerstvě posečené trávě umocňoval pohled na šlapičky vytvořené z oblázků. V celé expozici byli zakomponováni ptáčci, kteří si po celou dobu jarní Flóry prozpěvovali. A kdo pozorně poslouchal, určitě je slyšel.

Ve čtvrtek 24. dubna pak následovala exkurze. Dopoledne bylo vyhodnocení o nejlépe vytvořenou expozici a proto jsme se všichni přesunuli k naší práci a byli jsme mile překvapeni. Naše expozice se umístila na krásném 2. místě. Chtěli bychom všem, kteří nám pomáhali s přípravou poděkovat, zvláště paní Navrátilové Pavle z Jankovic a manželům Orlovým z Kelče.