Dne 29. dubna se žáci oboru prodavačské práce druhého a třetího ročníku zúčastnili exkurze závodu Sfinx v Holešově. Žáci byli nejdříve proškoleni o bezpečnosti a chování v provozu. Oblečeni v pracovních oděvech měli možnost prohlídky jednotlivých etap výroby cukrovinek, například Klokanky, Bonpari a sortiment gumovitých výrobků