Pro zpestření a názornost výuky pořádáme pro žáky oborové exkurze. Jednu z nich obor prodavačské práce absolvoval 17. 4. 2018 do nedalekých Zámrsk. V úterý ráno skupina 15 žáků a 3 pedagogů nastoupila do autobusu a zamířila do cíle. První zastávka byla v ASO – zdravý život, kde jsme na vlastní oči viděli, jak se mele obilí na celozrnnou mouku (žádný šrot), z ní jsme společnými silami zadělali těsto, z kterého si všichni vlastníma rukama vyváleli 2 – 3 bulky, po dvojím vykynutí jsme si je za pomoci místních asistentů upekli. Během malých přestávek nám p. Lukešová prezentovala výhody celozrnné mouky a dalších zdravých produktů. Kdo chtěl, mohl si zakoupit dobroty v prodejně anebo požádat o radu v otázce zdravého stravování. Po dvou hodinách jsme se přesunuli pod obec Zámrsky, kde nás milým úsměvem přivítal známý odborník na včely pan Juráň ze Skaličky. Zajímavým výkladem nám představil své úly, včely a práci tohoto užitečného tvora. Panický strach některých žáků ze včel na chvíli opadl a dokonce z řad žáků zazněly dotazy, které pan Juráň ochotně zodpověděl. Sladkou tečkou byl zákusek od paní Juráňové. Po krátkém hostování jsme se rozloučili a vyrazili pěšky zpět do kelečského zámku. Tímto děkuji ochotným lidičkám z ASO – zdravý život, manželům Juráňovým a zúčastněným pedagogům.

za pedagogický dozor Hanka Stromšíková