Dnes je středa 1. 4. 2020
Svátek má Hugo
Novinky
Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje
Jídelní lístek

Rychlý kontakt

Odborné učiliště Kelč
č.p. 1
756 43 Kelč

Tel. ústředna a internát: 571 641 321
Tel. ředitelka: 571 641 403

email: oukelc@oukelc.cz.

ředitelka: Mgr. Renata Ryšková
email: renata.ryskova@oukelc.cz

IČ: 00843318

ID datové schránky:  dzqwjbn


NZZ.gif


Žádost-o-ošetřovné

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních od 11.3.2020. O opětovném zahájení vyučování budou žáci informování prostřednictvím našich stránek nebo médií.

Mimořádné_opatření uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol

Od pondělí 2.3.2020 do pátku 6.3.2020. Nástup do školy je v pondělí 9.3.2020, ubytovaní žáci na internátě v neděli 8.3.2020.

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

KHS ZK – leták COVID

Přijímací řízení- 1. kolo

Zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v pátek 22. listopadu 2019. Třídní schůzky budou zahájeny ve 13:30 hodin členskou schůzí rodičovského sdružení ve II. patře. Po ukončení schůze budou následovat do 16:00 hodin pohovory s rodiči v určených třídách.

Pondělí 28.10. 2019 – státní svátek
V úterý 29.10.2019 a ve středu 30.10.2019 podzimní prázdniny. Nástup do školy ve čtvrtek 31.10.2018, na internát ve středu večer 30.10.2019.

Školní rok 2019/2020 sotva začal a v pátek 13. září nás již čekala první akce zahradnického oboru – účast na soutěži a současně zahrádkářské výstavě, „Přerovské babí léto“ v Oseku nad Bečvou. Jedná se o tradiční podzimní akci Českého zahrádkářského svazu, konkrétně přerovských zahrádkářů, se kterými dlouhodobě úzce spolupracujeme. Letošním tématem byla „Oslava jubilea“, tj. zhotovit slavnostní stůl, na kterém bude vázaná Kytice pro panímámu k životnímu jubileu a Dárek v podobě květinového dortu. Všechna aranžmá s dobovou atmosférou čtyřicátých až sedmdesátých let.

Porota vybírala celkem z devíti zhotovených stolů, které aranžovali zástupci čtyř zúčastněných škol. Naše tři děvčata, která společně pod vedením paní prodavačky Ireny Bambuchové a paní učitelky Zdenky Černochové naaranžovala v dobové tématice dorty z růžiček a cínií, na výstavě zabodovala a expozice OU Kelč byla ohodnocena 1. místem.

Při přípravách jsme přizvali ke spolupráci i širší veřejnost a požádali o zapůjčení dobových ubrusů a nádobí, abychom splnili zadané téma. Všem, kteří se ochotně zapojili mnohokrát děkujeme.

Zpracovala: Irena Bambuchová

S nastupujícím podzimem je spojen nejen návrat žáků do školních lavic, ale také sklizeň nejrůznějších zemědělských plodin. Pod názvem „Dým bramborové natě“ se ukrývá enviromentální aktivita žáků OU Kelč, kterou jsme zrealizovali hned první týden školního roku 2019/2020.

Současná mládež, bydlící ve městech zpravidla neví, jakým způsobem se základní zelenina nebo okopaniny pěstují. Proto jsme s žáky zahradnického oboru na jaře, v rámci odborné výuky, brambory ručně „tzv. pod motyku“ vysadili. Během jejich vegetace jsme je ošetřovali, okopávali a sbírali mandelinky. Nyní počátkem září nastala doba sklizně. Skupina nejsilnějších žáků pod vedení pana učitele brambory pluhem vyorávala a ostatní bramborové hlízy vybírali, třídili a ukládali do bedýnek. Během této činnosti jsme společně probírali význam lokálních zdrojů, význam půdy pro obživu a její hospodárné využití. Mnohé např. udivilo to, že brambory jsou čtvrtou nejdůležitější surovinou. Celou akci „dým bramborové natě“ završilo společné pečení brambor v ohni a připomenutí tradic našich předků, které jsou s tímto obdobím spojovány.

Bohužel přes veškerou naši snahu o přiblížení faktu, že dříve než se brambory dostanou do obchodů, musí je někdo zasadit, okopávat a sklidit, se našla skupina žáků, která tento způsob získávání potravin považuje za něco nepřirozeného. Uvědomili jsme si, jak velký je odklon této generace od přírody a že bychom s tím měli něco dělat.

Pavla Honešová

Koordinátor EVVO

Projekty

Podpora ZK Projekt OPVK