Dnes je čtvrtek 16. 7. 2020
Svátek má Luboš

INFORMACE-1.r-a-2.r.pdfP

Příloha_čestné_prohlášení-1.pdf

Výsledky-2.kola

Harmonogram-ZZ.pdf

Na základě § 4 vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, informuji žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení žáků ve středním vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové vzdělávání podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při aktivitách konaných ve škol v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu

Ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června.

Uzavření hodnocení za druhé pololetí

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití výše uvedených pravidel, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

V případě, že by žák byl v řádném nebo opravném termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69
odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

Hodnocení žáků konajících závěrečnou zkoušku

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“.  Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné zkoušce všechny žáky.

                                                                                  Mgr. Renata Ryšková v.r.
ředitelka

                                                                                                  

Informace

Příloha_čestné_prohlášení

Klikněte zde

Milí žáci, od 21.4. 2020 budeme zahajovat online výuku formou videochatu. Každé úterý a čtvrtek od 9 do 11 hodin bude možnost konzultace s vyučujícími. Budete-li mít zájem o videochat, kontaktujte předem vybraného vyučujícího, jež Vám posléze hovor zprostředkuje.

Vážení rodiče,

máme za sebou měsíc vyučování „na dálku“. Mnozí žáci si již zvykli na novou komunikaci s vyučujícími přes facebook či e-mail, někteří však stále nechtějí pochopit, že tento způsob výuky bude fungovat ještě nejméně měsíc a že se musí zapojit. Mimořádná situace, ve které jsme se díky epidemii ocitli, nejsou prázdniny, a tak musíme alespoň takto všichni plnit své školní povinnosti.

Chci vás požádat, abyste se zajímali o to, zda se vaše dítě zapojuje do výuky na dálku, motivovali ho k plnění zadávaných úkolů a ke komunikaci s vyučujícími. V případě jakýchkoliv nejasností nás vy nebo vaše dítě neváhejte kontaktovat buď přes školní facebook, e-mail či telefonicky.

Věřím, že společně tuto netradiční výuku zvládneme tak, aby mohlo vaše dítě úspěšně ukončit školník rok.

Mgr. Renata Ryšková

ředitelka

Projekty

Podpora ZK Projekt OPVK