Dnes je neděle 22. 9. 2019
Svátek má Darina
Volné pracovní místo
Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje
Jídelní lístek

Rychlý kontakt

Odborné učiliště Kelč
č.p. 1
756 43 Kelč

Tel. ústředna a internát: 571 641 321
Tel. ředitelka: 571 641 403

email: oukelc@oukelc.cz.

ředitelka: Mgr. Renata Ryšková
email: renata.ryskova@oukelc.cz

IČ: 00843318

ID datové schránky:  dzqwjbn


NZZ.gif


S nastupujícím podzimem je spojen nejen návrat žáků do školních lavic, ale také sklizeň nejrůznějších zemědělských plodin. Pod názvem „Dým bramborové natě“ se ukrývá enviromentální aktivita žáků OU Kelč, kterou jsme zrealizovali hned první týden školního roku 2019/2020.

Současná mládež, bydlící ve městech zpravidla neví, jakým způsobem se základní zelenina nebo okopaniny pěstují. Proto jsme s žáky zahradnického oboru na jaře, v rámci odborné výuky, brambory ručně „tzv. pod motyku“ vysadili. Během jejich vegetace jsme je ošetřovali, okopávali a sbírali mandelinky. Nyní počátkem září nastala doba sklizně. Skupina nejsilnějších žáků pod vedení pana učitele brambory pluhem vyorávala a ostatní bramborové hlízy vybírali, třídili a ukládali do bedýnek. Během této činnosti jsme společně probírali význam lokálních zdrojů, význam půdy pro obživu a její hospodárné využití. Mnohé např. udivilo to, že brambory jsou čtvrtou nejdůležitější surovinou. Celou akci „dým bramborové natě“ završilo společné pečení brambor v ohni a připomenutí tradic našich předků, které jsou s tímto obdobím spojovány.

Bohužel přes veškerou naši snahu o přiblížení faktu, že dříve než se brambory dostanou do obchodů, musí je někdo zasadit, okopávat a sklidit, se našla skupina žáků, která tento způsob získávání potravin považuje za něco nepřirozeného. Uvědomili jsme si, jak velký je odklon této generace od přírody a že bychom s tím měli něco dělat.

Pavla Honešová

Koordinátor EVVO

Zahájení školního roku 2019-2020

Náhradní termín ZZ

Prší. Přišlo ráno a prší. A přesto sedm statečných žáků počasí neodradilo od jarního výšlapu na Hostýn. V půl sedmé nás autobus dopravil do Bystřice
pod Hostýnem. V Bystřici jsme navštívili Základní školu Pod Dubíčkem. Přijetí kantory a žáky bylo velmi vřelé. Polovina účastníků totiž tuto školu navštěvovala, než nastoupila k nám na OU Kelč. Po krátké návštěvě, obohacené zpěvem jsme se vydali na zastávku autobusu směr Hostýn, neboť stále pršelo. Na Hostýně nás přivítala mlha a mrholení, uchýlili jsme se do poutního domu, kde nám byla k dispozici místnost, kde svačina a teplo pozvedla náladu. Náhle při pohledu z okna se nebe od dešťových mraků roztrhlo a ukázalo se sluníčko. Hned naše srdce pookřála a honem jsme vyrazili po krásách Hostýna. Bazilika nás přivítala svou vznešenou krásou a tichem. Další cesta pokračovala po schodech k Vodní kapli. Osvěžující pramen nás občerstvil svou výbornou chutí a návrat po schodech nás dovedl na zastávku, neboť cesta zpět byla dost kluzká a bahnitá. V čekárně na vlakovém nádraží jsme si do odjezdu vlaku zahráli karty. V půl jedné nás vlak už za krásného počasí přepravil do Kunovic. Abychom alespoň trochu splnili turistické radosti, vydali jsme pěšky naproti autobusu do Kelče. Spokojení před druhou hodinou dorazili do školy. 

Dohled a doprovod Hanka S. a Romana K.

klikněte zde

První dubnový čtvrtek byl v Odborném učilišti v Kelči věnován mezinárodní meziučilištní soutěži žáků speciálních škol v aranžování a věnován vzpomínce na pana učitele Libora Mašlaně, který před dvanácti lety Zámecké vázání přivedl na svět. Tento ročník byl opravdu jedním z největších. Dokazuje to účast pedagogů a žáků devíti škol; z Maďarska – OU Bajai, Slovenska – OU Ladce, SŠ Valašské Meziříčí, OU Křenovice, OU Cvrčovice, SOŠ Velký Újezd, OU a Prš Nový Jičín, OU Praha Jarov a našeho odborného učiliště. Nad celou akcí měli záštitu: Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Kelč, Český zahrádkářský svaz, z.s. Praha Žižkov a Město Kelč, jenž věnovali ceny pro vítěze a pozornosti pro školy. Tímto všem sponzorům děkujeme za možnost zrealizování této akce.  Porota, ve tříčlenném složení, hodnotila u všech osmnácti soutěžících „Pařezovou chaloupku“ a „Věneček pro lesní vílu“, dva úkoly, které žáci vytvářeli. Během celé akce panovala velmi přátelská nálada, protože s mnoha vyučujícími se známe dlouhou řádku let a na tato setkání se každým rokem těšíme. Byli mezi námi i „nováčci“např. z Prahy Jarova, či z maďarské Baji a díky překladatelce ze Slovenska navázali nové kontakty s již pravidelnými účastníky soutěže.

  Letošní ročník byl bohatý i na návštěvníky. Příchozí hosté pozitivně hodnotili, jak se žáci s různými zdravotními nevýhodami dokáží v kreativních úkolech zrealizovat. Ve XII. Zámeckém vázání bylo pro porotu velmi těžké vybrat ten nejlepší výrobek, konkurence byla na vysoké úrovni. Prvenství by mělo patřit všem, zmínila v závěrečné řeči paní ředitelka Mgr. Ryšková.

Dalším milým počinem byly následné akce po vázání. Jednak se tradičně jednalo o výstavu v Hasičském domě v Kelči, při příležitosti Výroční schůze MO ČZS v Kelči a chaloupky dále pokračovaly na výstavy do Všechovic a Horního Újezdu. Některé jste mohli vidět i Vy, kteří jste vedli své děti k zápisu do 1. třídy v ZŠ v Kelči. Potěšily i návštěvníky v Institutu Krista Velekněze, z.s., v Centru sociální rehabilitace v Choryni při jarmarku.

Všem zúčastněným, kteří se na Zámeckém vázání podíleli, patří velký dík a také Tomáši Kaňovi a Jakubovi Kaššovi za reprezentaci Odborného učiliště Kelč.

Zpracovala:

Honešová Pavla, UOV Zahradnické práce, OU Kelč

    V pátek 12. 4. žáci Praktické školy Odborného učiliště v Kelči prožili příjemný a netradiční den s koňmi. Toto jim bylo umožněné, v jezdecké stáji JUKO v Rouském, kde si mohli vyzkoušet jízdu kočárem, péči o koně a také jízdu na koňském hřbetu – hipoterapii, která je významným rehabilitačním oborem. Slečna Klárka jim představila 17 koní, které zde mají. Na hřbetu koně Lukáše každý žák absolvoval krátkou rehabilitační jízdu, která pro ně byla velkým zážitkem. Blízkost koní v nich zanechal hluboký citový prožitek. Jako odměnu pro koníky kluci donesli mrkvičky, jablíčka a suchý chleba. Žáci také měli možnost vidět poníky, vietnamské prasátko, kočičky, kozy a pejska.

     Juráňovi, kterým tato stáj patří, byli velmi vstřícní a ochotní nám vše ukázat. Věnovali nám svůj čas, za co jim patří velký dík. Tento den všichni užili, i když počasí nebylo podle našich představ.
Hipoterapie – fyzioterapeutická metoda využívající hřbet koně pro nácvik a obnovení pohybu člověka. Protože je koňský hřbet krásně prostorný, může se na něm ležet, sedět, klečet, opírat o balóny a polštáře, nebo i sedět ve dvou (terapeut s klientem). To je důvod, proč mohou hipoterapii absolvovat i miminka a dospělí v pokročilém věku. Ať už je klient na koni v jakékoliv poloze, je vynášen z těžiště svého i koně, a tím se aktivuje jeho stabilizační systém, cvičí se koordinace a rovnováha, zpevňují se a protahují svaly. Uvolněná pánev klienta, kopíruje koňský hřbet v rytmickém a cyklickém pohybovém vzoru jako kdyby lezl nebo chodil.

     Jezdecká stáj JUKO v Rouském nabízí mimo jiné příměstské tábory pro děti, vyjížďky na koních po okolí pod odborným dohledem, výuku jízdy na koni – zaškoluje praxi, ne teorii.

                                                                                                          Autor: Ivana Skýpalová

Žáci prvních ročníků našeho učiliště opět i letos vyrazili na lyžařský kurz do lyžařského areálu Troják. Ve slunečném počasí a krásných podmínkách jsme udělali velký kus práce a jízda všech zúčastněných byla den ode dne lepší. Prošli jsme od začátečnických krůčků až k jízdě, která měla parametry zkušenějšího lyžaře a zastavování o strom, či jinou překážku, tedy nebylo zapotřebí. Ve výborné spolupráci s areálem a krásným počasím jsme tedy prožily krásný kurz plný nezapomenutelných chvil v duchu zážitkové pedagogiky s heslem „prožitek, zážitek, zkušenost“. To vše nás malými krůčky přiblížilo k antickému ideálu souladu tělesné i duševní rovnováhy „Kalokaghatia“ a plni sil se tedy můžeme opět opřít do studia a dalších povinností.

Autor: Slanina Rostislav

Letos, jako už je v posledních letech zvykem, jsme se ke konci lyžařské sezóny vydali na svahy lyžařského areálu na Trojáku i s dětmi z praktických tříd. Po zkušenostech z let předešlých bylo nadšení a očekávání opravdu veliké a každý z nás se nemohl výletu dočkat. Počasí nám dopřálo krásné zimní prostředí a tak jsme si mohli užívat sněhu a radovánek v něm. Hlavní atrakcí však byla jízda na speciálně upravených lyžích „biski“, které umožní vyzkoušet si jízdu z kopce i žákům, kteří by si jinak lyžařské radovánky na vlastní kůži neokusili. Každý si tedy mohl vychutnat jaké to je, když vítr a sníh lítající kolem, rozjasňuje naše tváře úsměvem a ten posléze mrzne na tvářích. Po jízdě jsme se posilnili čajem a horkými malinami, čímž jsme také krásný výlet uzavřeli. Plni dobré nálady a s návalem pozitivních emocí jsme se vrátili na náš krásný zámek pro nové vědomosti a plno dalších prožitků. Tímto tedy děkuji všem zúčastněným za dobré chování a hlavně ski areálu Troják za umožnění tohoto výletu svým úžasným přístupem.

Autor: Mgr. Rostislav Slanina

Žáci 3. ročníku oboru Zahradnické práce z Odborného učiliště v Kelči, dne 15. 3. 2019 navštívili v rámci odborné ovocnářské exkurze Ovocné sady Eduarda Kozáka v Lučicích a Ovocné školky Podhoří u pana Otruby.

Cílem bylo zjistit pěstovaný sortiment ovocných stromů a keřů v těchto oblastech, způsob ošetřování stromů, sklizně a zpracování ovoce. V Lučicích u pana Kozáka, který má rodinnou firmu s názvem „České jablko“ jsme měli možnost prohlédnout sklady a zařízení na zpracování ovoce. Žáky srdečně přivítala maminka pana Kozáka, která nám nechala nahlédnout do sušárny na ovoce teplým vzduchem. Viděli jsme, jak se ovoce ručně krájí, připravuje a skládá na lísky k sušení. Paní Kozáková nám ukázala stroje k moštování a pasterizační stroj k výrobě ovocných přírodních šťáv. Celou dobu nás doprovázela velmi příjemná vůně ovoce. Závěrem nás pan Kozák provedl prodejnou s ovocnými výpěstky a zpracovaným ovocem. Ochutnali jsme mrazem sušené jablka, které mají nečekaně výbornou chuť. Všem můžeme jen doporučit. Koupit si zde můžete různé druhy zeleniny, med, nebo povidla. Určitě se sem ještě vrátíme.

Další zastavení nás čekalo v Ovocné školce Podhoří. Žáci si názorně prohlédli zapěstované ovocné stromky a keře. Určovali jejich způsob vypěstování, navrhnout nejvhodnější výchovný řez a popsat ošetření kořenů před výsadbou. Cílem odborné výuky při exkurzi bylo zjistit u jednotlivých stromků, zda vypěstovaný jedinec je naroubovaný, či naočkovaný, nebo je – li vypěstovaná podnož vegetativně nebo generativně množená.

Autor: Pavla Honešová

 

Projekty

Podpora ZK Projekt OPVK