Dotazník OU Kelč k výuce na dálku – podzim 2020, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI