Vážení rodiče,

máme za sebou měsíc vyučování „na dálku“. Mnozí žáci si již zvykli na novou komunikaci s vyučujícími přes facebook či e-mail, někteří však stále nechtějí pochopit, že tento způsob výuky bude fungovat ještě nejméně měsíc a že se musí zapojit. Mimořádná situace, ve které jsme se díky epidemii ocitli, nejsou prázdniny, a tak musíme alespoň takto všichni plnit své školní povinnosti.

Chci vás požádat, abyste se zajímali o to, zda se vaše dítě zapojuje do výuky na dálku, motivovali ho k plnění zadávaných úkolů a ke komunikaci s vyučujícími. V případě jakýchkoliv nejasností nás vy nebo vaše dítě neváhejte kontaktovat buď přes školní facebook, e-mail či telefonicky.

Věřím, že společně tuto netradiční výuku zvládneme tak, aby mohlo vaše dítě úspěšně ukončit školník rok.

Mgr. Renata Ryšková

ředitelka