Dnes je pátek 28. 10. 2016
Den otevřených dveří
Rychlý kontakt

Odborné učiliště Kelč
náměstí Osvoboditelů 1
756 43 Kelč

tel.: 571 641 321-2
fax: 571 641 403

email: oukelc@oukelc.cz.

ředitelka: Mgr. Renata Ryšková
email: renata.ryskova@oukelc.cz

IČ: 00843318

ID datové schránky:  dzqwjbn


NZZ.gif


Dne 26. a 27. 10. 2016 – podzimní prázdniny.

Dne 28. 10. státní svátek.

Dne 26. 5. 2016 se uskutečnil společný projekt Odborného učiliště Kelč a Studia Top visage. Projektu se zúčastnili žáci tříd 1.F, 2.F, 3.F a Praktické školy.

Projekt zahájil Josef Straka, který přivítal pracovníky Studia Top visage z Hranic. Managerka studia Vendula Vítková krátce představila kadeřnické studio a pracovníky, kteří jsou odborně vyškoleni profesionálními trenéry studia Wella Profesionals a jsou tedy zárukou vysokého standardu poskytovaných služeb. Své zkušenosti pracovníci studia neustále rozvíjí účastí a organizací módních akcí, přehlídek a reklamních kampaní, kde prezentují účesovou tvorbu. To už kadeřnice Zuzka Hulínová stříhala pánský účes Pavlu Nguyenovi a kosmetička Renáta Binarová předváděla denní líčení na Lindě Vozničkové. Proměnou prošly Linda Vozničková, Erika Rusnyáková, Pavel Nguyen a Martina Tesařová.
Žáci se dozvěděli o prostředcích péče o hygienu a pokožku. Diskutovali o vhodnosti používání prostředků o péči vlasů a vousů, které se prodávají na našem trhu. Prostě se hovořilo o prostředcích, které jsou vhodné k udržování tělesné čistoty člověka a zdravého způsobu života.

Na neformálním posezení po ukončení předvádění se paní ředitelka Renata Ryžková domluvila s managerkou studia Vendulou Vítkovou na pokračování spolupráce. Na závěr jsme předali předvádějícím pracovníkům studia kytice karafiátů.

 

Ve středu 7. 9. 2016 se koná výšlap do okolí Kelče. Výuka bude předčasně ukončena, žáci budou mít studený oběd z důvodu odstávky elektrického proudu.

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 se pro žáky 1. ročníků uskuteční ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:oo v prostorách školy – učebnách Odborného učiliště Kelč. Zde budou žáci a jejich zákonní zástupci seznámeni se základními informacemi týkající se studia, s vedením OU Kelč, třídním učitelem, učiteli odborného výcviku – mistry a vychovateli, se kterými mohou projednat individuální požadavky týkající se vzdělávání a výchovy.

Žáci 1. ročníku budou potřebovat:

 • Vysvědčení z posledního ročníku ZŠ
 • 100,- Kč jako vratnou zálohu na vstupní čip
 • Žáci oboru zahradnické práce, pečovatelské služby, strojírenské práce a zednické práce výpis ze zdravotní dokumentace pediatra, který má žáka v péči – pro lékařskou prohlídku před zařazením do praktického vyučování, kterou zajišťuje poskytovatel pracovně lékařských služeb Odborného učiliště Kelč nebo firmy, kde žák koná odborný výcvik (vyhláška 79/2013, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách).
 • Žáci oboru prodavačské práce zdravotní průkaz
 • Žáci oboru pečovatelské služby zdravotní a očkovací průkaz
 • Visací zámek

Žáci 2. a 3. ročníků zahájí výuku 1. září 2015 v 7:oo v prostorách školy dle rozpisu vyvěšeném ve vchodu.

Žáci, kteří budou využívat internát, mají možnost se ubytovat buď ve středu 31. srpna od 19.00 do 21.00 hod, nebo ve čtvrtek 1. září po společném zahájení.

Ubytovaní žáci budou potřebovat:

 • Věci osobní hygieny
 • Hrnek
 • Přezůvky
 • Pyžamo sportovní oblečení a obuv
 • Visací zámek

Opravný termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – 2016

Ředitelka školy stanovila opravný termín závěrečných zkoušek 2016 pro obory:

 

23-51-E/01         Strojírenské práce

66-51-E/01         Prodavačské práce

 

Praktická část                          14. 9. – 15. 9. 2016        středa – čtvrtek

 

 Náhradní termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – 2016

 

Zkušební komise stanovila náhradní termín závěrečných zkoušek pro obory:

23-51-E/01         Strojírenské práce

41-52-E/01         Zahradnické práce

 

Písemná část                           13. 9. 2016                    úterý

Praktická část                          14. 9. – 15. 9. 2016        středa – čtvrtek

Ústní část                                22. 9. 2016                    čtvrtek

 

 

Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně nejpozději do 12. 8. 2016, zda chce opravnou nebo náhradní zkoušku v těchto termínech konat.

Mgr. Renata Ryšková                                                    V Kelči, 1. 7. 2016

ředitelka

střednístře

Soutěž zahájil p. Lehnert a přivítal zúčastněné týmy z Odborného učiliště Hlučín a Střední školy Kroměříž, jejich pedagogický doprovod a vedení našeho učiliště. Seznámil žáky s kritérií soutěže, její organizaci a popřál žákům zdárné absolvování v této soutěži. Následně se žáci rozešli na stanovená pracoviště k plnění pěti zadaných úkolů soutěže–   vědomostní test s výpočty, znalostní test z BOZ, zdění na vápennou maltu (cihelné vazby), natažení a zahlazení strukturální omítky, stahování vlhčeného potěru na ploše 2 x 3 m. Po ukončení soutěže komise ve složení ze zástupců zúčastněných škol vyhodnotila výsledky.

1.  OU Kelč    155 b.

2. OU Hlučín 141 b.

3. Střední škola Kroměříž  121 b.

Slavnostní nástup k vyhlášení výsledků proběhlo v zednické třídě za přítomnosti paní ředitelky a jejího zástupce. Žákům byly předány diplomy a díky sponzorům i hodnotné věcné dary.

Žáci přistoupili k soutěži zodpovědně a zhostili se zadaných úkolů s plným nasazením a elánem.

Zapsal: Pajdla Antonín

klikněte zde

Tradiční první pondělí v měsíci květnu pořádá společnost Kaufland pro své žáky odborných výcviků celorepublikovou soutěž. Opět jsme vyslali do Prahy čtyřčlennou skupinu žáků, tři z hranické filiálky a jednu z filiálky vsetínské. Z různých provozoven naší republiky přijelo soutěžit více jak 30 žáků. Žáci plnili tyto úkoly: písemný test, který obsahoval 26 otázek, seřazení zboží podle ceny, znalost bezpečnostních prvků, komunikace se zákazníkem, ořez kartonu, výměna pásky ve váze a jízda s paletovým vozíkem mezi překážkami.  Ve vysoké konkurenci jsme obsadili druhé místo a to za první ročník, peněžní odměnu a diplom přijala naše žákyně Simona Rozsívalová.

Za tým a pedagogický dozor Hana Stromšíková

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se žáci 1. ročníku oboru Zahradnické práce Dominika Hrušková a Martin Bílek zúčastnili aranžerské soutěže Cvrčovická kopretina v malebném jihomoravské vesničce Cvrčovice na tamním Odborném učilišti. Žáci soutěžili ve třech úkolech. Dva měly svatební tématiku a šlo o parter – podlouhlou vazbu na stůl a o korsáž na klopu pro ženicha. Domča šla do růžových odstínů karafiátů a Martin aranžoval z trsových červených růží. Třetím úkolem byl jarní věneček z umělých nebo suchých květin. Věneček se oběma podařil nejvíc. Vzhledem k jejich první soutěži, na nejvyšší místa nedosáhli, ale věnečky se oběma povedly. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci školy a vzorné chování během soutěže.

 

Projekty

Podpora ZK Projekt OPVK