SIDEBAR-HEADER.PHP
Den otevřených dveří
Informace pro žáky OU Kelč
Rychlý kontakt

Odborné učiliště Kelč
náměstí Osvoboditelů 1
756 43 Kelč

tel.: 571 641 321-2
fax: 571 641 403

email: oukelc@oukelc.cz

ředitelka: Mgr. Renata Ryšková
email: renata.ryskova@oukelc.cz

IČ: 00843318


NZZ.gif


Opravný termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – 2016

Ředitelka školy stanovila opravný termín závěrečných zkoušek 2016 pro obory:

 

23-51-E/01         Strojírenské práce

66-51-E/01         Prodavačské práce

 

Praktická část                          14. 9. – 15. 9. 2016        středa – čtvrtek

 

 Náhradní termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – 2016

 

Zkušební komise stanovila náhradní termín závěrečných zkoušek pro obory:

23-51-E/01         Strojírenské práce

41-52-E/01         Zahradnické práce

 

Písemná část                           13. 9. 2016                    úterý

Praktická část                          14. 9. – 15. 9. 2016        středa – čtvrtek

Ústní část                                22. 9. 2016                    čtvrtek

 

 

Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně nejpozději do 12. 8. 2016, zda chce opravnou nebo náhradní zkoušku v těchto termínech konat.

Mgr. Renata Ryšková                                                    V Kelči, 1. 7. 2016

ředitelka

střednístře

Soutěž zahájil p. Lehnert a přivítal zúčastněné týmy z Odborného učiliště Hlučín a Střední školy Kroměříž, jejich pedagogický doprovod a vedení našeho učiliště. Seznámil žáky s kritérií soutěže, její organizaci a popřál žákům zdárné absolvování v této soutěži. Následně se žáci rozešli na stanovená pracoviště k plnění pěti zadaných úkolů soutěže–   vědomostní test s výpočty, znalostní test z BOZ, zdění na vápennou maltu (cihelné vazby), natažení a zahlazení strukturální omítky, stahování vlhčeného potěru na ploše 2 x 3 m. Po ukončení soutěže komise ve složení ze zástupců zúčastněných škol vyhodnotila výsledky.

1.  OU Kelč    155 b.

2. OU Hlučín 141 b.

3. Střední škola Kroměříž  121 b.

Slavnostní nástup k vyhlášení výsledků proběhlo v zednické třídě za přítomnosti paní ředitelky a jejího zástupce. Žákům byly předány diplomy a díky sponzorům i hodnotné věcné dary.

Žáci přistoupili k soutěži zodpovědně a zhostili se zadaných úkolů s plným nasazením a elánem.

Zapsal: Pajdla Antonín

klikněte zde

Tradiční první pondělí v měsíci květnu pořádá společnost Kaufland pro své žáky odborných výcviků celorepublikovou soutěž. Opět jsme vyslali do Prahy čtyřčlennou skupinu žáků, tři z hranické filiálky a jednu z filiálky vsetínské. Z různých provozoven naší republiky přijelo soutěžit více jak 30 žáků. Žáci plnili tyto úkoly: písemný test, který obsahoval 26 otázek, seřazení zboží podle ceny, znalost bezpečnostních prvků, komunikace se zákazníkem, ořez kartonu, výměna pásky ve váze a jízda s paletovým vozíkem mezi překážkami.  Ve vysoké konkurenci jsme obsadili druhé místo a to za první ročník, peněžní odměnu a diplom přijala naše žákyně Simona Rozsívalová.

Za tým a pedagogický dozor Hana Stromšíková

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se žáci 1. ročníku oboru Zahradnické práce Dominika Hrušková a Martin Bílek zúčastnili aranžerské soutěže Cvrčovická kopretina v malebném jihomoravské vesničce Cvrčovice na tamním Odborném učilišti. Žáci soutěžili ve třech úkolech. Dva měly svatební tématiku a šlo o parter – podlouhlou vazbu na stůl a o korsáž na klopu pro ženicha. Domča šla do růžových odstínů karafiátů a Martin aranžoval z trsových červených růží. Třetím úkolem byl jarní věneček z umělých nebo suchých květin. Věneček se oběma podařil nejvíc. Vzhledem k jejich první soutěži, na nejvyšší místa nedosáhli, ale věnečky se oběma povedly. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci školy a vzorné chování během soutěže.

 

Ve středu 20.dubna 2016 proběhla na našem učilišti přednáška pro žáky Pečovatelského oboru a Praktické školy o canisterapii. Jde o léčebnou metodu psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na problémové osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Jedná se o setkání psí a lidské energie. Terapie přináší prožitky, které osloví duši každého z nás a spustí procesy, které vedou k léčení tělesné schránky. Naše pozvání přijal pan Ladislav Došek ze sdružení Podané ruce, který přivedl dvě fenky německého ovčáka. Věnoval nám tři a půl hodiny času, který vyplnil nejenom teorií, ale hlavně praktickými ukázkami konkrétní práce svých psů. Všichni přítomní žáci včetně pedagogů se zapojili a prožili velmi emocionálně pozitivní zážitky. Za obdivuhodnou, ale také velmi náročnou práci bychom i touto cestou chtěli poděkovat všem lidem, kteří i takto pomáhají potřebným.

P1170307

Ve dnech 21. 4. – 24. 4. 2016 se po 37. Flóra Olomouc  opět zahalila do jarních květů.  Všechny aranžmá a expozice byly zhotoveny k sedmistému výročí od narození nejvýznamnějšího českého panovníka historie – krále a císaře Karla IV.  Naše učiliště se jako každoročně zapojilo do  přípravných akcí a v hlavním pavilonu jsme měli expozici  na téma Karel IV. a jak vypadal venkov za jeho vlády.  Při této příležitosti bychom chtěli vyzdvihnout  spolupráci se Základní školou v Kelči, s paní učitelkou Mgr. Janou Kubieňovou a žáky 6.třídy, kteří nám zhotovili k naší expozici obrázky na dotvoření iluzi středověku. Všechny byly moc pěkné a velice za ně děkujeme. Výstavu učiliště pořádá společně pod záštitou Českého zahrádkářského svazu a žáci se zapojili do soutěže o nejlepší expozici. Letos jsme  si odvezli 3. místo. Na instalaci výstavy se podíleli žáci druhého a třetího ročníku – Vojta Petřek, Natálie Kretková a Tomáš Patočka. Natálie s Vojtou  aranžovali květy, Tomáš se podílel na prostorových úpravách. Nahlédněte do atmosféry buď v naší galerii nebo na stránkách:    http://oukelc.rajce.idnes.cz/Flora_2016/

klikněte zde

V pátek 29. dubna od 13:30 do 16:30 se konají třídní schůzky.

Projekty

Podpora ZK Projekt OPVK